Türkiyedeki Darevskia rudis (Bedriaga, 1886) ve Darevskia bithynica (Mehely, 1909) Türlerinin Sistematiğinin Bazı Mikrosatellit ve Mitokondriyal DNA Bölgelerinin Sekansları Üzerine Bir Araştırma


KUTRUP B. (Executive), KOÇ H., BÜLBÜL U., KURNAZ M., EROĞLU A. İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: November 2019