Filogopit-hornblend içeren sulu, ark tipi mafik-ultramafik magmaların petrolojisi, jeodinamik ortamı ve yerleşim zamanı: Doğu Pontidler'in (KD Türkiye): Doğu Pontidler'in (KD Türkiye) jeodinamik evrimine yeni bir yaklaşım


EYÜBOĞLU Y.

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2005
  • End Date: May 2008