Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Renin Anjiyotensin Sisteminin Gen Polimorfizmlerinin Etkisi


Güler H. İ., Bayramoğlu G., Bayramoğlu A.(Executive), Urhan Küçük M., Korkmaz M. Ç., Arpacı A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2013
  • End Date: March 2016