Deneysel meme kanseri modelinde paklitaksel tedavisinin neden olduğu oksidatif stres üzerine arı sütünün etkilerinin araştırılması


ALVER A. , MALKOÇ M. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: June 2016