Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Kaynaklı Teknolojik Yayılımların Türk İmalat Sanayiindeki Yerel Firmaların Yenilik ve Ar-Ge Gelişimleri Üzerindeki Etkileri


İLHAN NAS T. (Executive) , OKAN T., LENGER A., ŞAHİN F., KALKAN N.

TUBITAK Project, Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: Continues
  • End Date: Continues