Provision of Staff Training


Topbaş M. , Pekşen Y.(Executive)

EU Supported Other Project, 2018 - 2019

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: November 2019

Project Abstract

Özellikle 2011 yılından itibaren de Suriye’de yaşanan siyasal krizler, insanların yaşam umuduyla başka ülkelere gitmelerine neden olmuştur. Bu göç hareketinden en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, insan yaşamı söz konusu olduğunda çok hassas davranmaktadır. İlk günden itibaren bu duyarlılık içinde hareket etmiş, yaşamak için her şeylerinden vazgeçen bu insanlara kucağını açmış, barınma, beslenme, korunma ve sağlık gibi en temel insan hakları değerlerini onlara sunmaya çalışmıştır.  


Ülkemizde “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilere (GKAS) yönelik sağlık hizmetleri, 04.11.2015 tarihli ve 9648 sayılı “Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi” doğrultusunda sunulmaktadır.  Türkiye’de kayıt altında bulunan ve geçici kimlik numarası almış olan Suriyeliler, acil sağlık, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ile tedavi edici tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Geçici kimlik numarası almamış olanlara ise “Geçici Koruma Yönetmeliği” çerçevesinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, bağışıklama ve acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. 


Bu süreçte Avrupa Birliği de Türkiye Cumhuriyeti’ne maddi ve sosyal destek olmak için kararlar almıştır. 2016 yılından beri, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde,  ülkemizdeki zorunlu kitlesel göç nedeniyle gelen Suriyelilere yönelik sağlık hizmetleri, SIHHAT Projesi kapsamında yürütülmektedir.  SIHHAT Projesi’nin genel hedefi; Türkiye’de GKAS’a yönelik T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır. 


GKAS’a sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması katkıda bulunabilmek ve bu amaçla sağlık hizmeti sunan personelin bilgi, farkındalık ve tutumlarını geliştirebilmek için,  T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1. ve 2. Basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve GKAS’a sağlık hizmeti sunan 2.520 Sağlık Personeli, 960 Arapça ve Türkçe bilen Hasta Yönlendirme Personeli (HYP) ile 50 Toplum Ruh Sağlığı personeline yönelik eğitimler yapılması planlanmıştır. Eğitimlerde merkez veya taşra teşkilatlarında farklı birim, kurum/kuruluş, il ve bölgede çalışan sağlık personelinin bilgi ve deneyimlerinin paylaşılabileceği ortam oluşturulması, kendi aralarındaki ve GKAS hasta ve hasta yakınları ile iletişimlerinin güçlendirilmesi; böylece Türkiye’de GKAS’lere yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, genel olarak toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlaması da amaçlamaktadır.