Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Projesi (CBS-YOİP) / Ön Fizibilite Çalışması, Ar-Ge Nitelikli Model Geliştirme ve Pilot Bölge Uygulaması Alt projesi


Yıldırım V. (Executive) , Uzun B. , Terzi F.

Project Supported by Other Official Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: January 2018