Altın Yüklü Liç Çözeltilerinin Saflaştırılması Metallerin Uzaklaştırılması ve Siyanürün Geri Kazanımı için Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi


Deveci H. (Executive), Yazıcı E. Y., Celep O.

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: March 2016