İskemik İnme Hastalarında Penumbra / İnfarkt Alanın Tespitinde Isı Şok Protein-70 (HSP-70), Nöron spesifik Enolaz (NSE) ve S-100B Proteinlerinin Değeri


TÜREDİ S. (Executive) , MENTEŞE A. , EYÜBOĞLU İ. , GAZİOĞLU S. , DEMİR S. , KIZILAY E.

TUBITAK Project, Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: Continues
  • End Date: Continues