26. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ


İLHAN NAS T. (Executive) , ATALAY M. Ö. , KALKAN N. , ACUNER T. , KAPLAN T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: December 2018

Project Abstract

Kongre, iktisadi ve beşeri kaynakların örgütlerde etkili kullanımına odaklanan ve yönetim ve organizasyon alanda akademik çalışma yürüten araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getiren tek ulusal hakemli kongredir. 25 yıldır, hiç ara vermeden ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenli olarak gerçekleştirilen; bu özelliğiyle alanın en prestijli akademik etkinliği olarak adlandırılabilecek kongreye Türkiye’nin dört bir yanından araştırmacılar katılmaktadır. Kongrenin konu başlıkları arasında stratejik kaynakların (mali, beşeri vb.) etkili kullanımı ve stratejik yönetim, iktisat temelli yaklaşımlar ve örgüt kuramları, örgüt kuramları, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi gibi yönetim organizasyon alanının önemli konuları yer almaktadır. Kongre, özellikle genç akademisyenler arasında iletişim kurulması, ortak çalışma olanaklarının ortaya çıkarılması ve alanla ilgili gelişmiş yerleşik bilimsel değerlerin geliştirilmesi noktasında essiz bir platform olma özelliği de taşımaktadır. Bu yıl ilk kez kongremize uluslararası tanınırlığı olan konuşmacılar ve 500 civarında katılımcının kayıt yaptırması beklenmektedir. Kongre programına ek olarak, kongreden bir gün önce düzenlenecek çalıştay kapsamında genç araştırma görevlilerine uluslararası konuşmacılar tarafından bir günlük eğitim de verilecektir.
Kongreye, üniversitelerde görev alan akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile üniversitelerde işletme eğitimi alan genç araştırmacılardan oluşan yaklaşık 500 katılımcı beklenmektedir. Kongre 3 gün sürecek olup bu süre içerisinde 5 ayrı salondaki paralel oturumlarda 150 dolayında bildiri sunulacak, yönetim organizasyon alanının önemli öğretim üyeleri ile Türkiye’de özel ve kamu otoritesini temsil eden sektör temsilcileri ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici veya temsilcilerinin katılacağı oturumlar gerçekleştirilecektir. Türkiye’deki tüm üniversitelerde görevli araştırma görevlisi, yüksek lisans ve doktora öğrencisi konumundaki genç araştırmacılar için çalıştay ve özel oturumlar düzenlenecek ve genç araştırmacıların kongreye bildirili ve izleyici olarak katılmaları özendirilecektir.