Lökotrien reseptör antagonisti montelukastın farelerde indüklenen solunum yolu inflamasyonu üzerine etkilerinde WNT/ß-katenin sinyal yolagının rolünün incelenmesi


KAYA YAŞAR Y. (Executive) , BARUT E. N. , ERKÖSEOĞLU İ. , SAYGIN İ. , ENGİN S. , İNAN C. , et al.

TUBITAK Project, 2021 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: Continues