Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) larvalarının gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) sürdürülebilir protein ve lipid kaynağı olarak kullanımı


Öztürk R. Ç., Yandı İ.(Executive), Altınok İ., Kurtoğlu İ. Z., Kocabaş M.

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2020
  • End Date: October 2021