Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje


YILDIRIM V.

TUBITAK Project, 2010 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2010
  • End Date: February 2013