Anadolu’da Dağılım Gösteren Bazı Kahverengi Alabalık (Salmo trutta labrax, S. t. fario ve S. t. abanticus) Hibritlerinin Büyüme, Gelişme Özellikleri ve Mikrosatellit DNA Belirteçlerine Dayalı Parental Analiz


Altınok İ. (Executive), Çapkın E., Başçınar N.

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2018