Akciğer Kanseri ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör Tip 1 PAİ 1 geni 4G 5G polimorfizmi ilişkisinin araştırılması


Güler H. İ., Bayramoğlu A.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2011
  • End Date: November 2012