Yeni Nesil Elektrikli Araç Teknolojilerine Yönelik Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi için Bir Stüdyo Tarzı Laboratuvarın Tasarımı


Danayiyen Y. (Executive), Tüysüz M., Şahin E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2023
  • End Date: August 2024

Project Abstract

Bu projede önerisinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksek Okulu Elektrik ve Enerji Bölümü için bir stüdyo tarzı laboratuvarın yapımı amaçlanmıştır. Bu laboratuvarda elektrikli araçlar hizmet sektörüne yönelik nitelikli eleman yetiştirmek için  güç elektroniği dönüştürücüleri deney setlerini içeren bir laboratuvar kurulacak ve bu laboratuvarda öğrencilere güç elektroniği ile ilgili deneysel eğitimler verilecektir. Bunun için Elektrik ve Enerji Bölümü içerisinde bir bölmenin yeniden çizimi yapılmış ve bu ölçekli çizimlere göre güç elektroniği deney setleri temin edilecektir. Öğrencilerin başarı durumlarını ölçmek için ise yazılı ve deneysel sınavlarla proje sonunda öğrencilerin başarı durumları ölçülecek ve sektör için nitelik kazanıp kazanmadıkları değerlendirilecektir. Böylece bu proje gerçekleştiğinde, gelecek 2-3 yılda, ülkemizde elektrikli araçlar sektörünün ihtiyaç duyacağı ağlarına nitelikli eleman yetiştirilmiş olunacaktır. Meslek Yüksek Okullunda yetiştirilecek bu nitelikli elemanlar, elektrikli araçlarda oluşabilecek arızaları kolaylıkla tespit edebilecekler, ve tespit ettikleri bu arızayı giderebileceklerdir. Aynı zamanda bu projede veri aktarım kartları ile deney setlerinden elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılabilecek ve böylece bu deney setlerinin lisans üstü çalışmalarda kullanılması sağlanacaktır.