Karacaören II Baraj Gölü Sedimet, Balık ve Su Örneklerinde Metal Kirliliği ile Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi


BULUT V. N. , EYÜBOĞLU Y. , APAYDIN G. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: July 2018