Koroner Arter Hastalarında MMP-2 ve MMP-9 düzeyleri ile Tiyol/Disülfid Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


BALABAN YÜCESAN F. (Executive) , ŞEKER E. N. , CANDAN L. , ÖREM A. , ÖZER YAMAN S. , ÖREM C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: December 2018