Antrasen ve Naftalen Grubu Taşıyıan Çok Dişli Ligandların Sentezi ve Metal katyonları ile Kompleksleşme Özelliklerinin İncelenmesi


ALP H.

TUBITAK Project, 2014 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2014
  • End Date: Continues