Anoxybacillus Gonensis PDF21 suşunun Litik Mürein Transglikozilaz ın optimum sıcaklık pH ve Isıl Kararlılığının iyileştirilmesi 12262 numaralı


Güler H. İ. , Beldüz A. O. (Executive) , Ceylan E., Çolak D. N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: August 2015