Resiprokal Kromozomal Translokasyon Görülen Otizm Spektrum Bozukluğu Hastalarında Genetik Etiyolojinin Araştırılması


TORAMAN B. (Executive) , KALAY E. , TURHAN K. , KANDİL S.

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: October 2019