Akut iskemik priapism modelinde kafeik asit fenetil esterinin iskemi reperfüzyon hasarı üzerine olası koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi


ÇOLAK F. (Executive), GEÇİCİ Ö. F., MENTEŞE A., DEMİR S., KERİMOĞLU G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2023
  • End Date: Continues