Plazminojen Aktivatör İnhibitör geni 4G 5G polimorfizmi ve Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Reseptör AT1 geni A1166C polimorfizminin Diyabetik Nefropati ile yatkınlığının araştırılması


Güler H. İ. , Bayramoğlu A.(Executive), Bayramoğlu G., Güneş H. V. , Kurt H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2012
  • End Date: April 2015