Plazminojen Aktivatör İnhibitör geni 4G 5G polimorfizmi ve Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Reseptör AT1 geni A1166C polimorfizminin Diyabetik Nefropati ile yatkınlığının araştırılması


Güler H. İ., Bayramoğlu A.(Executive), Bayramoğlu G., Güneş H. V., Kurt H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2012
  • End Date: April 2015