Güneydoğu Karadeniz'de Metagenom Analizi ile Su Kütlesi Yoğunluk Tabakalarına ve Mevsime Bağlı Mikrobiyal Çeşitliliğin Belirlenmesi


ALTINOK İ. (Executive), FEYZİOĞLU A. M., YILDIZ İ., ÇAPKIN E., ERÜZ C., ÖZTÜRK R. Ç.

TUBITAK Project, Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: Continues
  • End Date: Continues