Kentsel Isı Adalarının (KIA) Uydu Görüntüleri ile Konumsal Olarak Modellenmesi


GÜNGÖR O. , ÇOLAK H. E. , KARSLI F. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2012
  • End Date: January 2016