Aminofenoltiyoetanol Çevreli Yeni Silisyum Ftalosyaninlerin (SiPc) Farklı Meme Kanseri Hücre Hatlarındaki Fotodinamik Terapi Etkinliğinin Araştırılması


SARI C.

TUBITAK Project, 2019 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: Continues