Bazı Bitki Yaprak, Çiçek ve Tohum Özütlerinden Replikatif DNA Polimeraz İnhibitörlerinin İzolasyonu ve Karekterizasyonu


BELDÜZ A. O.

TUBITAK Project, 2013 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: October 2016