Stratejik Mekansal Planlamada Stratejik Seçim Yaklaşımı ile Karar Verme


Beyazlı D.(Executive), Özlü S., Dedeoğlu Özkan S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: November 2016