Topo25 Veri Tabanı için Semantik Veri Modelinin Kurulması


KARA G. (Executive) , YILMAZ A., YÜKSEL B., ULUTAŞ D. , CÖMERT Ç. , AKYAZI İ., et al.

TUBITAK Project, Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: Continues
  • End Date: Continues