Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi için Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi


YILDIRIM V. (Executive) , ÇOLAK H. E.

TUBITAK Project, 2012 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: January 2014