Achillea millefolium Civan Perçemi Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin HSSPMEGCMSFID Yöntemiyle Aydınlatılması Asetilkolin esteraz Butirilkolin esteraz ve Tirozinaz İnhibisyonunun ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi


ÖZEL A. (Executive), YAŞAR A., BARUT B., YILDIRIM S., ULAŞ N., ÇOŞKUNÇELEBİ K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: December 2017