Doğu Pontid Orojenik Kuşağı Güney Zonu'ndaki Geç Kretase istifi içindeki felsik tüflerin petrolojisi ve zirkon U-Pb kronolojisi


EYÜBOĞLU Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2013
  • End Date: October 2014