Piperazin Çevreli Yeni Silisyum Ftalosyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Meme kanseri hücre hatlarında Fotodinamik Terapi (PDT) Etkilerinin Araştırılması


Sarı C., Celep Eyüpoğlu F. (Executive), Değirmencioğlu İ.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: October 2019