HEYELANLARIN BARAJ GÖLLERİNDE OLUŞTURACAĞI DALGALARIN FİZİKSEL VE 3 BOYUTLU MATEMATİKSEL MODELLERLE SİMÜLASYONU: HARDISAĞIR HEYELANI ÖRNEĞİ


ERSOY H. (Executive), AKGÜN A., FIRAT ERSOY A., KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: December 2023