Farklı Genlik Ve Frekansa Sahip Ardısık Olarak Üretilen Sentetik Jetlerin Etkilesiminin Incelenmesi


Sarıoğlu M. , Akansu Y. E. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: April 2018