Mineral ve Kimyasal Katkı Maddelerinin Sülfürlü Atıklardan Üretilen Macun Dolgunun Kısa ve Uzun Dönemdeki Performansına Etkisinin Araştırılması


ALP İ. , ERÇIKDI B.

TUBITAK Project, 2007 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2007
  • End Date: July 2010