BATI ANADOLU ve ORTA ANADOLUDA YENİ BULUNAN BİTÜMLÜ ŞEYL YATAKLARI İLE KUZEY ANADOLUDA YÜZEYLEYEN ŞEYL İSTİFLERİNİN ORGANİK ve İZ ELEMENT JEOKİMYASI VE ÇÖKELME ORTAMLARININ ARAŞTIRILMASI


KORKMAZ S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2012
  • End Date: December 2016