Seçici Lazer Ergitme Yöntemi İle Üretilen CoCrFeMnNiTix Yüksek Entropi Alaşımlarının Yapısal, Mekanik, Tribolojik Ve Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi Ve Optimum Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi


Bulut C.(Executive), Varol T., Yıldız F.

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2022
  • End Date: August 2023