Sortaz A enzimine yönelik yeni antimikrobiyal inhibitörlerin moleküler modelleme yöntemleri ile geliştirilmesi


Tatar G. (Executive), Yaylı N.

Turkey Institutes of Health Administration Project, 2020 - 2022

  • Project Type: Turkey Institutes of Health Administration Project
  • Begin Date: April 2020
  • End Date: June 2022