Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemleri için Deniz Kadastrosu Modellemesi


UZUN B. , YILDIRIM V. , ÇOLAK H. E. , DEMİR O.

TUBITAK Project, 2010 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2010
  • End Date: December 2013