Anoxybacillus gonensis Glukoz Izomeraz Geninin ( xylA ) Klonlanmasi, Baz Diziliminin ve Bazi Biyokimyasal Parametrelerinin Belirlenmesi


BELDÜZ A. O. (Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2005
  • End Date: February 2006