Dendroctonus micans (Coleoptera;Chrysomelidae) ile Biyolojik Mücadelede Kullanılan Etkin Predatör Rhizophagus grandis (Coleoptera:Rhizopagidae)'te ilk kez Tespit Edilen Helicosporidium (Chlorophyta) Parazitinin Rhizophagus grandis Üretimindeki Etkilerinin Araştırılması


YAMAN M. (Executive)

TUBITAK Project, 2007 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2010