Doğu Pontid Güney Zonu'nda yüzeyleyen adakitik ve şoşonitik kayaçların jeolojisi, petrolojisi ve yerleşim zamanı


EYÜBOĞLU Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2009 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2009
  • End Date: February 2012