Doğu Pontid Kuzey Zonu'nda yüzeyleyen granitik ve gabroyik kayaçların jeolojisi, petrolojisi ve yerleşim zamanı


EYÜBOĞLU Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2013
  • End Date: February 2016