Farklı Geometri Ve Boyutta Üretilen C4H6O5 Katkılı Ve Katkısız MgB2 Süperiletkeninin Manyetik Kaldırma Kuvveti Özelliklerinin Elektromanyetik Uygulamalar İçin Araştırılması


SAVAŞKAN B. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2013
  • End Date: June 2014