Termofilik Geobacillsus caldoxylosilyticus TK4’ten Elde Edilen Rekombinant Glukoz İzomeraz ve Fosfotriesteraz Homolog Proteinin Bazı Özelliklerinin Mutasyon ile Geliştirilmesi


ÇOLAK A. (Executive) , SAĞLAM ERTUNGA N. , KOLCUOĞLU Y. , YILDIRIM AKATIN M.

TUBITAK Project, 2010 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2010
  • End Date: September 2013