Heyelan Kaynaklı İtki Dalgalarının 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Modellenmesi Ve Rezervuar Taban Topografyasının Model Üzerindeki Önemi


Karahan M. (Executive), Ersoy H., Sünnetci M. O.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2021
  • End Date: September 2022