Yeni Sentezlenmiş Bazı Triazol Bileşiklerinin Klinik ve/veya Endüstriyel Öneme Sahip Bazı Enzimlerin İnhibisyonu Üzerine Etkisinin Kinetik Olarak ve Moleküller Modellemeyle İncelenmesi


ÇOLAK A. (Executive) , BEKİRCAN O. , YAŞAR A.

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: January 2016