Asit Yağmurlarının Yüksek Sıcaklıklara Maruz Kalan Karbonat Kayaçlar Üzerindeki Etkisinin Simülasyonu


ERSOY H. (Executive), KARAHAN M., SÜNNETCİ M. O., İNALTUN S., KANIK M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: March 2023