Obezitede Hipotalamik Arkuat Çekirdek Tirozin Hidroksilaz Nöral Ağları ve Paraventriküler Bölgeye Projeksiyonlarının Sempatik Sinir Aktivitesi ve Kan Basıncı Üzerine Etkilerinin Transgenik Fare Modelinde Araştırılması


Ayar A., Yılmaz B.(Executive)

TUBITAK Project, 2022 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2022
  • End Date: October 2025